Zwemclub TRUST

Sportclub
540

zwemclub

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

3 days 22 hours ago

UPDATE maatregelen Stad Tienen!
Het zwembad blijft tot eind april gesloten.

Hou het veilig en respecteer de regels!

Zwemclub TRUST

4 days 17 hours ago

UPDATE!
Helaas minder goed nieuws aangaande de OPEN Belgische Kampioenschappen van mei. Deze zullen definitief geannuleerd. worden.

www.belswim.be/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=399&cntnt01origid=34&cntnt01pagelimit=100&cntnt01returnid=34

Zwemclub TRUST

5 days 2 hours ago

#ShopInJeKot samen met Schoenen Torfs, Jbc, Zebfashion, Brantano & ICI PARIS XL België/Belgique 💪

Koop lokaal is nu nog meer nodig dan anders en Wouter Torfs heeft het initiatief genomen om samen met andere retailers de Trooper-verenigingen te steunen.
Telkens je via Trooper.be/trust een aankoop doet bij deze retailers of bij een andere aangesloten (Belgische) webshop, wordt er een mooi percentage van uw aankoop geschonken aan Trust. De verenigde retailers schenken zelfs een gemiddelde van 5% van uw aankoop.

Shop dus vanuit uw kot en shop via www.trooper.be/trust !!!!

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

1 week 1 day ago

Nogmaals nuttige tips!

Zwemclub TRUST

1 week 1 day ago

Eric kon het niet meer aan om niet te mogen zwemmen en bedacht deze alternatieve training. Creatieve mensen in het ouderteam 💪

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

1 week 2 days ago

Elk zijn ritme, elk zijn schema! Ook voor Ouderteam/masterzwemmers hebben we leuke schema's gevonden om in beweging te blijven.

Zwemclub TRUST

1 week 3 days ago

Voor onze Paco zwemmers en andere jeugdige zwemmers.. Hop Hop met de beentjes & armpjes!! 👉

Zwemclub TRUST

1 week 4 days ago

Beste leden,
De maatregelen die worden getroffen in het kader voor het bestrijden van het Covid-19 virus worden alsmaar strenger.
Zwembaden zijn gesloten, sportactiviteiten worden zeer beperkt tot individuele sessies, etc. U kan het allemaal wel volgen in de media. We roepen iedereen dan ook op om de maatregelen op te volgen en de nodige hygiënische maatregelen strikt op te volgen!
Gezien deze nieuwe wendingen, hebben we als club enkele drastische, maar ook noodzakelijke en logische beslissingen genomen. We baseren ons hier op de laatste berichtgevingen, de genomen beslissingen en adviezen binnen de VZF, en andere sporttakken.
• De paasstage voor de jeugd voorzien in de eerste week van de paasvakantie zal niet doorgaan. We bekijken met de accommodatie rond de financiële regeling en houden de betrokken ouders op de hoogte rond eventuele gedeeltelijke terugbetaling van deze stage.
• Gezien er geen garantie kan gegeven worden of de wedstrijden allemaal kunnen doorgaan, ook niet deze van Bastogne, hebben we ook hier beslist om deze te schrappen van onze kalender. Twee belangrijke elementen hebben hier in gespeeld.
o De annulatieperiode voor velen die een huisje hebben gehuurd verloopt 42 dagen voor het evenement, wat dus een aanzienlijke annulatiekost geeft voor vele gezinnen
o Er is geen garantie dat we tegen deze wedstrijd enige meters in het water zouden kunnen afleggen, wat risico op blessures te groot maakt op deze toch wel belastende wedstrijd
Uiteraard zal dit gevolgen hebben voor de rest van het seizoen en dit voor alle clubs, op alle niveaus. Van zwemmers die zich trachten te plaatsen voor Belgische kampioenschappen, voor selecties, voor de topsportschool, voor de elitewerking, etc. Niet iedereen heeft zijn/haar kans gehad en we zullen ten gepaste tijde met de bevoegde instanties bekijken hoe we hier een gepast antwoord kunnen bieden.
We hebben begrip dat deze situatie gevoelens van onbegrip met zich meebrengt, maar we kunnen niet anders als ons erbij neerleggen en accepteren dat we de komende periode niet kunnen zwemmen.
Onze creatieve trainers voorzien wel in schema’s en tips om de conditie thuis te onderhouden. Probeer hier zeker mee aan de slag te gaan in de mate van het mogelijke en volgens de richtlijnen!
Met sportieve groeten,

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

1 week 5 days ago

Op heden zijn vanwege de overheid alle sportieve activiteiten geannuleerd tot en met 3 april. Sporten is en blijft wel gezond, op voorwaarde dat je afstand bewaart en alle hygiënische maatregelen respecteert. We raden iedereen die gezond is aan om individueel te (blijven) sporten.

De Vlaamse Zwemfederatie bezorgt programma’s om jullie te ondersteunen tijdens de komende weken.

Het gaat om cardioprogramma’s voor de komende weken voor drie verschillende leeftijdsgroepen: lager onderwijs (10-12j), 1e-3e jaar (13-15 jaar), 4e-6e jaar (16-18 jaar).

Zwemclub TRUST

2 weeks 1 day ago

UPDATE!
De trainingen van vanavond zullen nog normaal doorgaan voor wie dit wenst. Vanaf morgen 14 maart tot en met vrijdag 3 april zal het zwembad gesloten zijn en volgen we dan ook de van kracht zijnde maatregelen. Alle activiteiten van TRUST zijn tot nader order opgeschort.
Aangaande de paasstage van onze jongere groep, bekijken we met alle stakeholders de verdere evolutie en zullen we deze ouders separaat en persoonlijk informeren.

We geven eveneens nog graag mee dat alle wedstrijden tot eind maart zijn geannuleerd.

www.tienen.be/update-coronavirus-elementaire-dienstverlening-gewaarborgd

zwemfed.be/info-coronacovid-19-virus

Zwemclub TRUST

2 weeks 2 days ago

Zwemschool UPDATE!
Beste Ouders, gezien de laatste ontwikkelingen worden de zwemlessen vanaf heden opgeschort tot nader order.
We berichten iedereen ook nog via mail.

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

2 weeks 2 days ago

Beste leden,

Onze clubwerking neemt de situatie met het Coronavirus ernstig en volgt de ontwikkelingen op de voet op.
In navolging van de richtlijnen van de hogere overheden, de provinciegouverneur, de stad Tienen en in overleg met de Vlaamse Zwemfederatie informeren we u graag over de werking en aanpassingen ten gevolge van het Coronavirus:
- Alle clubtrainingen en zwemlessen van onze zwemschool zullen zoals gepland doorgaan, tot nader order en/of eventuele sluiting van het zwembad
- De LS Lichaamscholing zal tot nader order geannuleerd worden. Het betreft hier zowel de LS in het zwembad voor de training als de LS op zaterdag in GrandSlam
- Wel hebben we als club, beslist om de gemeenschappelijke kleedruimtes NIET te gebruiken, deze zullen ook afgesloten zijn. We vragen dan ook om tijdig aanwezig te zijn en individuele kleedhokjes te gebruiken. Voorzie dus zeker een 1 Euro munt! Gelieve geen kleedhokje bezet te houden!
- Tevens vragen we om rekening te houden met de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen en geven we geen hand, zoen, knuffel...
- Alle geplande wedstrijden van competitie en Paco zijn vanaf heden tot en met eind maart geannuleerd. Voor een verdere stand van zaken, kan u steeds alle updates terugvinden op de site van de Vlaamse Zwemfederatie: zwemfed.be/info-coronacovid-19-virus
- De paasstage van de jeugd blijft zoals gepland doorgaan, tot nader order.
- Het gezond verstand blijft uiteraard van toepassing, zijn we ziek, kwetsbaar, dan blijven we thuis. Denk ook aan de kwetsbare groep en stuur hen niet op pad om uw kinderen te brengen/halen.
Informatie rond maatregelen en het Coronavirus kan u terugvinden via:
- www.info-coronavirus.be
- www.tienen.be/nieuws?filterId=82311
- zwemfed.be/info-coronacovid-19-virus
We vragen om alle vragen centraal te bundelen via voorzitter@zwemclubtrust.be
Van zodra er nieuwe richtlijnen zijn, zullen we deze uiteraard communiceren.

Met sportieve groeten,

Bestuur

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

2 weeks 2 days ago

Beste zwemmers,
Beste ouders,

We volgen de situatie, in directe communicatie met de VZF rond COVID-19, op de voet op.

Wat houdt dit concreet in voor onze club en de zwemmers?

Tot en met 31 maart adviseert de VZF de clubs dat ze zich beperken tot hun kerntaak: het organiseren van zwemlessen en trainingen en de daarmee samenhangende essentiële taken. Hier blijven de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen van de overheid van kracht. Er is overigens geen bewijs dat COVID-19 zich via zwembadwater verspreidt, wel integendeel (chloor is een inactiverende stof).

De trainingen evenals de lessen van de zwemschool blijven normaal doorlopen.

Aangaande de wedstrijden, informeren we jullie in de latere avond verder over de juiste stand van zaken.

zwemfed.be/nieuws/info-coronacovid-19-virus-12-maart-2020-vlaamse-zwemfederatie?fbclid=IwAR2Zfbvnlh0lc7BcapwvAefOBypeABC4AegAOUWgsQ_5inU5p35y1zWhwKw

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

2 weeks 6 days ago

Aan het einde van deze week van de vrijwilliger, willen ook wij een dikke merci zeggen aan al onze vrijwilligers. Samen zorgen ze ervoor dat de club elke dag opnieuw draaiende gehouden wordt, zowel voor als achter de schermen.

Lieve vrijwilliger,
Bedankt voor je vrijwillig engagement, wij zijn dankbaar en blij dat jij er bent!

DANKJEWEL! ♥️♥️

#oneteam #weekvandevrijwilliger #bedankt

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

3 weeks 1 day ago

We zijn deze twee dagen weer te gast in Antwerpen op de Diamonds waar we ons meten met de internationale top. Succes toppers! #GOTRUST

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

3 weeks 1 day ago

Zoals iedereen in de media kan volgen, worden op verschillende vlakken voorzorgsmaatregelen genomen inzake het coronavirus. De Zwem activiteiten gaan gewoon door zoals gepland.
De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied) dan mag deze persoon deelnemen aan onze activiteiten. Als iemand symptomen vertoont dient deze zijn of haar deelname aan onze organisaties te ontzeggen.

We verwijzen jullie graag door naar volgende website: www.info-coronavirus.be & www.zwemclubtrust.be/site/covid-19/

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

3 weeks 6 days ago

About last weekend!
Vorige week waren we present op de Vlaamse Kampioenschappen. We blikken tevreden terug met 7 medailles. Maar niet alleen medailles waren belangrijk! Onze zwemmers toonden zich van hun beste kant, door hun inzet en besttijden. Ook waren we met onze teamspirit present bij de estafettes!

Alle resultaten :
www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=621550&clubId=76511

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

4 weeks 2 days ago

About last weekend! We kunnen terugblikken op een goede Vlaamse 2020! Heel wat best-tijden konden weer scherpgesteld worden. Heel wat finale plaatsen en ook medailles. Verslag volgt!

Zwemclub TRUST

Zwemclub TRUST

1 month 4 days ago

There is no “I” in TRUST, only “US” ❤️ #kern3 #topteam #teambuilding #lasertag
#mcdonalds

Zwemclub TRUST

1 month 6 days ago

ZWEMSCHOOL:

Morgen 22/02 is het GEEN zwemschool. We hernemen de lessen op 29/02.