Zwembad De Blyckaert Reizigersstraat 81 3300 Tienen

Reglement trainers en lesgevers

Tiense Regio United Swimming Team

Voor de algemene rechten en plichten wordt verwezen naar het Reglement van Interne Orde.  De regels zoals vermeld in het Wedstrijdreglement en Stage-reglement blijven van kracht.

Algemeen
De clubtrainer en -lesgever is een teamplayer met communicatieve vaardigheden en een passie voor de zwemsport. Hij kan motiverend en prestatiegericht met de zwemmers werken.

Rechten en plichten
(lesgevers/trainers verder afgekort tot LT)

 1. LT hebben de plicht hun taak te vervullen zoals van hen verwacht wordt. Zij dienen het goede voorbeeld te tonen aan de leden.
 2. LT dragen tijdens de trainingen uitsluitend de meest recente club shirt.
 3. LT dienen minimum 15 minuten voor aanvang van de training in het zwembad aanwezig te zijn om de leden bij te staan – of te corrigeren waar nodig – bij de opwarming.
 4. Indien belet, verwittigt de LT de coördinator/hoofdtrainer tijdig, zodat deze voldoende gelegenheid heeft om vervanging te zoeken.
 5. LT voorzien de training voor de vastgelegde volledige duur. Minderjarige zwemmers mogen nooit vóór het officiële einde van de training het zwembad verlaten, tenzij (een van) de ouders hiervan vooraf op de hoogte werd gesteld.
 6. LT die lesgeven aan kinderen onder de 15 jaar blijven na de training in de hal van het zwembad tot alle leden vertrokken zijn. Hiervoor kan onderling een beurtrol worden afgesproken.
 7. LT respecteren het huishoudelijk reglement van het zwembad en wijzen de leden erop indien zij (één van) de regels overtreden.
 8. Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in art. 458 van het strafwetboek. Wanneer iemand persoonlijke informatie doorgeeft aan LT, mag deze niet
  doorgegeven worden aan anderen, zonder toestemming van de betrokkene.
 9. LT melden grensoverschrijdend gedrag (van welke aard dan ook) van leden of andere LT aan de API. Eventuele verdere stappen worden besproken en afgestemd op de situatie in samenspraak met API.
 10. LT dienen op regelmatige basis aanwezig te zijn om enerzijds trainingen en/of les te geven in ZS of CT. Anderzijds wordt ook de aanwezigheid en participatie gevraagd voor de deelname aan
  coördinatoren- en trainersvergaderingen. Dit gebeurt op uitnodiging van (hoofd-)trainers en coördinatoren ZS.
 11. Alle trainingsschema’s en historische gegevens van de groepen en leden zijn eigendom van de club. LT worden geacht deze op een centrale database te bewaren. Indien de samenwerking tussen LT en de club – om welke reden dan ook – beëindigd wordt, zal de LT deze gegevens onverwijld overmaken aan de clubtrainer.
 12. LT engageren zich in de club en voor activiteiten m.b.t. de club buiten haar/zijn training.

Opleidingen
LT die een opleiding (ook bijscholing/cursus/workshop/vorming) met betrekking tot de zwemsport in het algemeen willen volgen, kunnen deze geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen, indien aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

 1. LT dient voorafgaand aan de opleiding een aanvraag in bij het Dagelijks Bestuur, welke beoordeelt en de aanvraag beantwoordt.
 2. LT draagt zelf zorg voor inschrijving voor de opleiding, als ook de betaling ervan.
 3. LT bezorgt na de opleiding het betalingsbewijs van de organisator én het diploma of attest van deelname aan secretaris én penningmeester.
 4. LT ontvangt de gehele of gedeeltelijke terugbetaling conform het resultaat van de beoordeling van het Dagelijks Bestuur.
 5. Opleiding en jaarlijkse bijscholing “Redder” worden niet terugbetaald.
 6. Opleidingen welke niet zwem gerelateerd zijn, maar wel bijdragen tot verbetering van de werking van de LT, kunnen ook in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Dit wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en zal op dat moment bepaald
  worden.

Vrijwilligersvergoedingen
De vzw kiest er voor om haar LT een forfaitaire onkostenvergoeding te betalen, waarvoor geen bewijzen nodig zijn.

Deze onkostenvergoeding dient binnen de wet op vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden te voldoen om het statuut van de vrijwilliger te kunnen toekennen.

Zo is de maximale onkostenvergoeding bij wet vastgelegd. We verwijzen hiervoor naar de betreffende wetgeving.

LT moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen (forfaitaire onkostenvergoeding en reële onkostenvergoeding) én de maxima die LT mag ontvangen. De vzw weet alleen wat zij vergoedt en niet wat LT eventueel elders ontvangt.

Wedstrijden

 • LT die op de wedstrijd zelf zwemt, komt niet in aanmerking voor een vrijwilligers-vergoeding voor de halve wedstrijddag waar hij ook als trainer aanwezig is.
 • In geval van een meerdaagse wedstrijd, waarbij er door de club een gemeenschappelijke slaapgelegenheid wordt georganiseerd, worden de verblijfskosten van de LT door de club gedragen. Indien de LT zelf als zwemmer deelneemt aan de wedstrijd, wordt zijn verblijf enkel door de club gedragen, op voorwaarde dat deze zich op voorhand verbindt om tijdens de wedstrijd trainersverantwoordelijkheden op te nemen en dit ook effectief doet.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten