Visie

Visie

Competitieteam dat beste is

 • Ons competitieteam is groot en het beste van de provincie (norm is aantal medailles in provinciale en nationale kampioenschappen).
 • Dit wordt gevoed door gericht talentmanagement in de zwemschool met voor die zwemmertjes de gelegenheid tot bijkomende vorming.
 • Er is ook een degelijk competitief aanbod voor zwemmers die geen A-niveau halen.

Zwemschool die referentie is

 • We hebben een grote zwemschool die door de vlotte organisatie en de hoge geschiktheid van de lesgevers hoge kwaliteit garandeert.
 • De grote omvang van deze zwemschool vormt de basis van een brede rekrutering voor competitie en van gezonde financiën van de club.
 • De lesgevers zijn maximaal (ex-)competitiezwemmers met bijkomende attesten inzake lesgeven.

Gestructureerd recreatief aanbod

 • Zwemmers die geen competitie doen krijgen ook na de zwemschool een wekelijks gestructureerd aanbod.
 • Recreanten (ouders zwemschool en anderen) en oudere zwemmers die geen competitie doen krijgen eveneens een wekelijks gestructureerd aanbod.
 • Ook niet-gestructureerd recreatief zwemmen is mogelijk (ouders van zwemschool en anderen).

Gestroomlijnde organisatie

 • De Raad van Bestuur van de VZW zet vanuit de waarden, missie en visie de lijnen uit, duidt het dagelijks bestuur aan, ziet toe op de werking.
 • Het dagelijks bestuur zorgt voor de goede werking van de club: organisatie, samenwerking, HR van trainers en lesgevers, administratie, clubsfeer.
  Er is bijzondere aandacht voor de voortdurende rekrutering, begeleiding en waardering van vrijwilligers die bijdragen in de werking.

Gezonde financiën

 • Ieder jaar wordt beëindigd met een batig financieel saldo, doordat de inkomsten groter zijn dan de uitgaven.
 • De financiën van de club worden gezien als één geheel.
 • De gevraagde ledenbijdragen blijven redelijk door een streng toezicht op de uitgaven en waar mogelijk het aanboren van andere inkomsten.

Fijne omgeving

 • Iedereen die zich inzet in de club (trainers en lesgevers, vrijwilligers) voelt zich gepast gewaardeerd en komt graag naar de club.
 • Voor de zwemmers zijn er naast het zwemmen (groeps)vormende activiteiten.
 • Door de stimulerende familiale sfeer in de club voelen ouders en zwemmers zich aangezet om te participeren.