Zwembad De Blyckaert Reizigersstraat 81 3300 Tienen

Visie

Tiense Regio United Swimming Team

ZWEMAANBOD


Competitieteam dat beste is

 • Ons competitieteam is groot en het beste van de provincie (norm is aantal medailles in provinciale en nationale kampioenschappen)
 • Dit wordt gevoed door gericht talentmanagement in de zwemschool met voor die zwemmertjes de
  gelegenheid tot bijkomende vorming
 • Er is ook een degelijk competitief aanbod voor zwemmers die geen Aniveau halen

Zwemschool die referentie is

 • We hebben een grote zwemschool die door de vlotte organisatie en de hoge geschiktheid van de lesgevers hoge kwaliteit garandeert
 • De grote omvang van deze zwemschool vormt de basis van een brede rekrutering voor competitie en van gezonde financiën van de club
 • De lesgevers zijn maximaal (ex)competitiezwemmers met bijkomende attesten inzake lesgeven

Gestructureerd recreatief aanbod

 • Zwemmers die geen competitie doen krijgen ook na de zwemschool een wekelijks gestructureerd aanbod
 • Recreanten (ouders zwemschool en anderen) en oudere zwemmers die geen competitie doen krijgen eveneens een wekelijks gestructureerd aanbod
 • Ook nietgestructureerd recreatief zwemmen is mogelijk (ouders van zwemschool en anderen)

CLUBWERKING

Gestroomlijnde organisatie

 • De Raad van Bestuur van de VZW zet vanuit de waarden, missie en visie de lijnen uit, duidt het dagelijks bestuur aan, ziet toe op de werking
 • Het dagelijks bestuur zorgt voor de goede werking van de club: organisatie, samenwerking, HR van trainers en lesgevers, administratie, clubsfeer
 • Er is bijzondere aandacht voor de voortdurende rekrutering, begeleiding en waardering van vrijwilligers die bijdragen in de werking

Gezonde financiën

 • Ieder jaar wordt beëindigd met een batig financieel saldo, doordat de inkomsten groter zijn dan de
  uitgaven
 • De financiën van de club worden gezien als één geheel
 • De gevraagde ledenbijdragen blijven redelijk door een streng toezicht op de uitgaven en waar mogelijk het aanboren van andere inkomsten

Fijne omgeving

 • Iedereen die zich inzet in de club (trainers en lesgevers, vrijwilligers) voelt zich gepast gewaardeerd en komt graag naar de club
 •  Voor de zwemmers zijn er naast het zwemmen (groeps)vormende activiteiten
 • Door de stimulerende familiale sfeer in de club voelen ouders en zwemmers zich aangezet om te
  participeren