Zwembad De Blyckaert Reizigersstraat 81 3300 Tienen

Wedstrijdreglement

Tiense Regio United Swimming Team

Voor de algemene rechten en plichten van de zwemmers wordt verwezen naar het Reglement van Interne Orde.

De presentatie van de wedstrijden worden aan het begin van het seizoen en in januari bekendgemaakt. De wedstrijdkalender wordt ook op de website van TRUST gepresenteerd.

Na presentatie van de planning worden er geen wedstrijden meer toegevoegd. Uitzonderingen worden door de trainers met de hoofdtrainers besproken.

Inschrijvingen voor wedstrijden

Inschrijvingen voor wedstrijden vinden plaats via de website van TRUST

Aanwezigheid op wedstrijden

 1. Een zwemmer die zich inschrijft voor een zwemwedstrijd en bevestiging van inschrijving heeft ontvangen (via de trainer, dan wel via de website van TRUST), wordt geacht hieraan deel te nemen.
 2.  De zwemmer dient tijdig aanwezig te zijn voor de wedstrijd. Informatie over verzamelplaats en -tijd wordt door de trainer meegedeeld.

Verdediging van de clubkleuren

 1.  Alle zwemmers dienen op wedstrijden de clubbadmuts te dragen. Zwemmers dragen het clubshirt altijd bij aankomst op en vertrek naar een wedstrijd, als ook wanneer er een podiumplaats behaald wordt. Bij trainingen en in de loop van de dag op een wedstrijd, mag eender welk (oud) club- of stageshirt gedragen worden.
 2. Het is niet de taak van de trainers of afgevaardigden om bij wedstrijden medailles en/of prijzen in ontvangst te nemen namens de zwemmers. Zwemmers dienen dit persoonlijk, in clubuitrusting, te doen.

Gedragscode

Elke zwemmer dient zich respectvol en sportief te gedragen tegenover trainers, medezwemmers, officials, en publiek. Indien deze regels niet worden nageleefd, kan een sanctie volgen voor de betrokken zwemmer. We verwijzen hiervoor ook naar het reglement van de Interne Orde.

Verplaatsingen en verplaatsingskosten

 1.  Verplaatsingen naar wedstrijden worden zoveel mogelijk met de wagens van de ouders gedaan.
 2. Ouders die over een eigen wagen beschikken, dienen regelmatig hun kinderen naar de wedstrijden te brengen en af te halen.

Blessures / ongeval op wedstrijddagen

Bij kwetsuur tijdens de wedstrijd dient de zwemmer zich te melden bij de medische dienst van de wedstrijd voor het invullen van het verzekeringsattest. De zwemmer dient nadien aan TRUST een medisch attest te bezorgen (zie ‘afmelding en kosten’ – punt 5).

Afmeldingen en kosten

 1. Alle afmeldingen worden door de zwemmer/ouder doorgegeven aan de trainer.
 2. Een zwemmer die niet of laattijdig afmeldt (tot 80 uur voor opwarming van de wedstrijd), betaalt aan TRUST de boete die aan zijn niet-deelname is verbonden. Vanaf 09.2019 rekent TRUST een boete aan van € 6,00/forfait/start.
  Voor provinciale kampioenschappen bedraagt de boete € 7,50 en voor nationale wedstrijden (BJK/BK/VK/VJK) bedraagt de boete € 50,00.
 3. Voor wedstrijden waar inschrijfgelden betaald dienden te worden, betaalt de zwemmer bij niet- of laattijdige afmelding het inschrijfgeld integraal terug aan TRUST.
 4. Niet-recupereerbare kosten zoals bijv. voor logement, verplaatsing, … worden bij niet- of laattijdige afmelding door TRUST van de zwemmer teruggevorderd, dan wel niet terugbetaald door TRUST indien deze kosten reeds door de zwemmer werden betaald.
 5. Alleen door een origineel medisch attest (opgesteld na de afmeldingstermijn, tot 1 weekdag na de wedstrijd) ten laatste 5 kalenderdagen na de wedstrijddag te bezorgen, kunnen de boetes vermeden worden. Punt 4. blijft evenwel van kracht. Elk medisch attest dient origineel te zijn en ondertekend door een erkend geneesheer, met stempel, handtekening en datum van opstelling. Indien het medisch attest niet kan worden afgegeven op de wedstrijddag zelf, dient hierop de wedstrijddatum en -plaats te worden vermeld, waarvoor het wordt ingediend.
 6. Bij forfait om dringende familiale redenen (hospitalisatie, begrafenis,…) dient het Dagelijks Bestuur zich steeds uit te spreken over het al dan niet aanvaarden van deze redenen.
 7. Bij forfait op verzoek van de trainer, om gezondheidsredenen om eventuele kwetsuren te vermijden, zullen bovenvermelde boetes niet gevorderd worden van de zwemmer.

Wanneer de kosten (boetes en/of inschrijfgelden) het totaalbedrag van € 15,00 overschrijden, zal de zwemmer niet meer voor wedstrijden geselecteerd worden, tot de betaling ervan gebeurd is. De ouders worden hierover via e-mail op de hoogte gebracht.

 

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten